Improved strain measuring using fast strain-encoded cardiac MR

A.G. Motaal, N.F. Osman

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved strain measuring using fast strain-encoded cardiac MR'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen