Improved sphere bounds on the covering radius of codes

G.J.M. Wee, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

62 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved sphere bounds on the covering radius of codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Medicine and Dentistry

Computer Science