Improved plane wave ultrasound beamforming by incorporating angular weighting and coherent compounding in Fourier domain

C. Chen, G.A.G.M. Hendriks, R.J.G. van Sloun, H.H.G. Hansen, C.L. de Korte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved plane wave ultrasound beamforming by incorporating angular weighting and coherent compounding in Fourier domain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen