Improved PISO algorithms for modeling density varying flow in conjugate fluid-porous domains

M. Nordlund, M. Stanic, A.K. Kuczaj, E.M.A. Frederix, B.J. Geurts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved PISO algorithms for modeling density varying flow in conjugate fluid-porous domains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen