Improved one-class modeling of high-dimensional metabolomics data via eigenvalue-shrinkage

Alberto Brini (Corresponding author), Vahe Avagyan, Ric C.H. de Vos, Jack H. Vossen, Edwin R. van den Heuvel, Jasper Engel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
23 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved one-class modeling of high-dimensional metabolomics data via eigenvalue-shrinkage'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Mathematics