Improved message forwarding for multi-hop HaRTES real-time ethernet networks

M. Ashjaei, L. Silva, M. Behnam, P. Pedreiras, R.J. Bril, L. Almeida, T. Nolte

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved message forwarding for multi-hop HaRTES real-time ethernet networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen