Improved grid interaction of photovoltaics using smart micro-inverters

O. Gagrica

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

27 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Cobben, J.F.G. (Sjef), Promotor
  • Uhl, Tadeusz, Promotor, Externe Persoon
  • Nguyen, Phuong H., Co-Promotor
Datum van toekenning3 feb. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5195-8
StatusGepubliceerd - 3 feb. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit