Improved Detection of Scaphoid Fractures with High-Resolution Peripheral Quantitative CT Compared with Conventional CT

A.M. Daniels (Corresponding author), M S A M Bevers, S Sassen, C E Wyers, B van Rietbergen, P P M M Geusens, S Kaarsemaker, P F W Hannemann, M Poeze, J P van den Bergh, H M J Janzing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved Detection of Scaphoid Fractures with High-Resolution Peripheral Quantitative CT Compared with Conventional CT'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen