Improved column generation algorithm for dynamic activity-travel assignment model inclusive of mobility services

D. Wang, F. Liao, Ziyou Gao

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Improved column generation algorithm for dynamic activity-travel assignment model inclusive of mobility services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen