Improved Barrett's Neoplasia detection using computer assisted multi-frame analysis of volumetric laser endomicroscopy images

Maarten R. Struyvenberg, A. Rikos, Fons van der Sommen, P.H.N. de With, S. Zinger, Wouter Curvers, Jacques Bergman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S-1066
Aantal pagina's1
TijdschriftGastroenterology
Volume154
Nummer van het tijdschrift6 suppl 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mei 2018

Citeer dit