Impregnation of β-​tricalcium phosphate robocast scaffolds by in situ polymerization

F.J. Martinez-Vazquez, F.H. Perera, I. Meulen, van der, A. Heise, A. Pajares, P. Miranda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

31 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impregnation of β-​tricalcium phosphate robocast scaffolds by in situ polymerization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science