Importance of functionality in realizing sustainability of low cost apartments in Surabaya Indonesia

R. Kisnarini, E.L.C. Egmond - de Wilde De Ligny, van, M. Mohammadi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Importance of functionality in realizing sustainability of low cost apartments in Surabaya Indonesia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Mathematics