Implicit index-aware model order reduction for RLC/RC networks

N. Banagaaya, G. Ali, W.H.A. Schilders, C. Tischendorf

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

This paper introduces the implicit-IMOR method for differential algebraic equations. This method is a modification of the Index-aware model order reduction (IMOR) method proposed in our earlier papers which is the explicit-IMOR method. It also involves first splitting the differential-algebraic equations (DAEs) into differential and algebraic parts using a basis of projectors. In contrast with the explicit-IMOR method, the implicit-IMOR method leads to implicit differential and algebraic parts. We demonstrate the implicit-IMOR method using the RLC/RC networks, but it can also be applied to other problems which lead to differential-algebraic equations.
Originele taal-2Engels
TitelDesign, Automation and Test in Europe (DATE 2014, Dresden, Germany, March 24-28, 2014)
UitgeverijEDAA
Pagina's1-6
ISBN van geprinte versie978-3-9815370-2-4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Implicit index-aware model order reduction for RLC/RC networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit