Implicit-IMOR method for index-1 and index-2 linear constant DAEs

N. Banagaaya, G. Ali, W.H.A. Schilders

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

65 Downloads (Pure)

Samenvatting

The index-aware model order reduction (IMOR) method for differential-algebraic equations (DAEs) is based on the decomposition of a DAE into differential and algebraic parts, depending on its tractability index. Then, the differential part is reduced by using existing MOR methods for ODE, and this reduction induces a reduction on the algebraic part, which can be further enhanced. However the IMOR method involves matrix inversions which may limit its practicability in some real-life examples. In this paper a modified IMOR method is presented, which does not involve matrix inversion.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's28
StatusGepubliceerd - 2014

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1410
ISSN van geprinte versie0926-4507

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implicit-IMOR method for index-1 and index-2 linear constant DAEs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit