Implications of peripheral frequency selectivity for non-simultaneous masking

H. Duifhuis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)312
  Aantal pagina's1
  TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit