Implicaties van de Santiago-theorie voor de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Samenvatting

De Santiago-theorie heeft ons geinspireerd om na te denken over de consequenties van haar toepassing voor de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties. De verdere uitwerking leidt tot de conclusie dat de inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties begrepen moet worden vanuit de betekenis die groepen binnen die organisatie aan die organisatie toekennen.Vervolgens gaan we in op de eigenschappen van de kennisintensieve organisatie wanneerwe deze opvatten als een autopoietisch systeem. Wegeven aan dat medewerkers en managers een aantal activiteiten kunnen ondernemen om de evolutie van de kennisintensieve organisatie te beInvloeden. Omdat een autopoietisch systeem zeif bepaalt op welke prikkels het reageert, is het effect van maatregelen echter op voorhand niet voorspelbaar. Ons experiment leidt tot een aantal kort samen te vatten organisatiekundige inzichten rond de inrichtingen besturing van kennisintensieve organisaties.
Originele taal-2Nederlands
TitelKennis en management
RedacteurenP.J. Baalen, van, M.C.D.P. Weggeman, A. Witteveen
Plaats van productieSchiedam
UitgeverijScriptum
Pagina's336-357
Aantal pagina's439
ISBN van geprinte versie90-5594-248-0
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit