Implementing non-image-forming effects of light in the built environment: A review on what we need

P. Khademagha, M.B.C. Aries, A.L.P. Rosemann, E.J. van Loenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

45 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementing non-image-forming effects of light in the built environment: A review on what we need'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Sociale wetenschappen