Implementation of Wide Multiplexers in Reconfigurable logic. PHNL 020211.

K. Leijten-Nowak (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerID609183
StatusGepubliceerd - 1 jan 2002

Citeer dit