Implementation of diffusions on SE(3) in DIPY and applications in DW-MRI : localization of the optic radiation for epilepsy surgery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresAbstractAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementation of diffusions on SE(3) in DIPY and applications in DW-MRI : localization of the optic radiation for epilepsy surgery'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen