Implementation of an umbral calculus package

A. Bottreau, A. Di Bucchianico, D.E. Loeb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-41
TijdschriftMaple Technical Newsletter
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit