Implementation of a simple-nonstaggered algorithm in the flow-simulation code WISH3D

Jacqueline van de Bosch, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Mathematics for Industry (MI)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • ten Thije Boonkkamp, Jan H.M., Begeleider
  • Jansen, Jos, Begeleider
  • Riepen, M., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 1992
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-5282-225-5
StatusGepubliceerd - 1992

Bibliografische nota

Eindverslag.

Citeer dit