Implementation, modeling, and exploration of precision visual servo systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Nijmeijer, Henk, Promotor
  • Jonker, Pieter P., Promotor
Datum van toekenning26 mei 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-028-1985-4
StatusGepubliceerd - 26 mei 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit