Implementation framework and development trajectory of FEATHERS activity-based simulation platform

T. Bellemans, B. Kochan, D. Janssens, G. Wets, Theo Arentze, Harry Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementation framework and development trajectory of FEATHERS activity-based simulation platform'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen