Imperfect periodicity in the bowed string

B.L. Cardozo, L.P.A.S. Noorden, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)23-28
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume3
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit