Impacts of land use mix on travel behavior: a simulation approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impacts of land use mix on travel behavior: a simulation approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen