Impact resistance capacity of a green Ultra-High Performance Hybird Fibre Reinforced Concrete (UHPHFRC): Experimental and modeling study

R. Yu, P.R. Spiesz, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

90 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-164
TijdschriftIJRET : International Journal of Research in Engineering and technology
Volume3
Nummer van het tijdschriftspecial 13
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit