Impact of wheel rotation on the aerodynamic drag of a time trial cyclist

Fabio Malizia (Corresponding author), T. van Druenen, B. Blocken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of wheel rotation on the aerodynamic drag of a time trial cyclist'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen