Impact of the Peterlin approximation on polymer dynamics in turbulent flows

D. Vincenzi, P. Perlekar, L. Biferale, F. Toschi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of the Peterlin approximation on polymer dynamics in turbulent flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie