Impact of the Choice of IGF-I Assay and Normative Dataset on the Diagnosis and Treatment of Growth Hormone Deficiency in Children

Maarten A.C. Broeren, Johannes G. Krabbe, Lianne S. Boesten, Anita C.S. Hokken-Koelega, Yolanda B. De Rijke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of the Choice of IGF-I Assay and Normative Dataset on the Diagnosis and Treatment of Growth Hormone Deficiency in Children'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen