Impact of the arterial input function on the classification of contrast-agent uptake curves in dynamic contrast-enhanced (DCE) MR images based on heuristic shape modeling

M. Heisen, J. Buurman, A. Vilanova, T. Twellmann, F.A. Gerritsen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of the arterial input function on the classification of contrast-agent uptake curves in dynamic contrast-enhanced (DCE) MR images based on heuristic shape modeling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen