Impact of relative spacing of two adjacent vertical axis wind turbines on their aerodynamics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of relative spacing of two adjacent vertical axis wind turbines on their aerodynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie