Impact of dual-layer solid-electrolyte interphase inhomogeneities on early-stage defect formation in Si electrodes

Chunguang Chen (Corresponding author), Tao Zhou, Dmitri L. Danilov, Lu Gao, Svenja Benning, Nino Schön, Samuel Tardif, Hugh Simons, Florian Hausen, Tobias U. Schülli, R. A. Eichel, Peter H.L. Notten (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of dual-layer solid-electrolyte interphase inhomogeneities on early-stage defect formation in Si electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen