Impact of allogenic blood transfusions on temperature, platelet count and differential leukocyte count of patients after coronary artery bypass grafting

G.A. Harff, C.C.A. Vrijland, J.B. Dijkstra, M.J.A. Bosch, van den, J.P.A.M. Schönberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of allogenic blood transfusions on temperature, platelet count and differential leukocyte count of patients after coronary artery bypass grafting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen