Immobilization of cationic polymers and its effect on the cobaltphthalocyanine-catalyzed thiol oxidation

K.H. Streun, van

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  204 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • Challa, G., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning26 jan. 1990
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit