Immobilisation of homogeneous olefin polymerisation catalysts. Factors influencing activity and stability

J.R. Severn, J.C. Chadwick

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Immobilisation of homogeneous olefin polymerisation catalysts. Factors influencing activity and stability'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen