Imaging tropoelastin in atherosclerosis

Raphaël Duivenvoorden, Willem J.M. Mulder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere008147
Aantal pagina's3
TijdschriftCirculation. Cardiovascular Imaging
Volume11
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 aug 2018

Citeer dit