Imaging the ultrasonic coefficient of nonlinearity: The impact of speed of sound variations

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging the ultrasonic coefficient of nonlinearity: The impact of speed of sound variations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen