Imaging Spontaneous Imbibition in Full Darcy-Scale Samples at Pore-Scale Resolution by Fast X-ray Tomography

W. B. Bartels (Corresponding author), M. Rücker, M. Boone, T. Bultreys, H. Mahani (Corresponding author), S. Berg, S. M. Hassanizadeh, V. Cnudde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging Spontaneous Imbibition in Full Darcy-Scale Samples at Pore-Scale Resolution by Fast X-ray Tomography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen