Imaging of tumor spheroids, dual-isotope SPECT, and autoradiographic analysis to assess the tumor uptake and distribution of different nanobodies

Irati Beltrán Hernández, Rene Rompen, Raffaella Rossin, Katerina T. Xenaki, Eugene A. Katrukha, Klaas Nicolay, Paul van Bergen en Henegouwen, Holger Grüll (Corresponding author), Sabrina Oliveira (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
28 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging of tumor spheroids, dual-isotope SPECT, and autoradiographic analysis to assess the tumor uptake and distribution of different nanobodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen