Imaging of MMP activity in postischemic cardiac remodeling using radiolabeled MMP-2/9 activatable peptide probes

S.M.J. Duijnhoven, van, M.S. Robillard, S. Hermann, M.T. Kuhlmann, M. Schäfers, K. Nicolay, H. Grüll

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Imaging of MMP activity in postischemic cardiac remodeling using radiolabeled MMP-2/9 activatable peptide probes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen