Image quality prediction in a multidimensional perceptual space

J.B. Martens, V. Kayargadde

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the IEEE International Conference on Image Processing, ICIP-96, Lausanne, Switzerland, September 16-19
  RedacteurenP. Delogne
  Pagina's877-880
  Volume1
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit