Image processing unit with fall-back.

G. Haan, de (Uitvinder), P.W.A.C. Biezen (Uitvinder), R.B Wittebrood (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Samenvatting

An image processing unit ( 100,200,300 ) for computing a sequence of output images on basis of a sequence of input images, comprises: a motion estimation unit ( 102 ) for computing a motion vector field on basis of the input images; a quality measurement unit ( 104 ) for computing a value of a quality measure for the motion vector field; an interpolation unit ( 106 ) for computing the output images by means of interpolation of pixel values of the input images, on basis of the motion vector field; and control means ( 108 ) to control the interpolation unit ( 106 ) on basis of the quality measure. The quality measurement unit ( 104 ) is arranged to compute the value of the quality measure on basis of a maximum difference between neighboring motion vectors.; If the value of the quality measure is lower than a predetermined threshold, then a motion compensated interpolation is performed, else a non-motion compensated interpolation is performed.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS7949205 B2
StatusGepubliceerd - 24 mei 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Image processing unit with fall-back.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit