Image correlation to evaluate influence of hygrothermal loading on wood

C.A.F. Gauvin, D. Jullien, J. Gril

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2013

Bibliografische nota

Photomechanics

Citeer dit