Image based flow visualization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

114 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)745-754
TijdschriftACM Transactions on Graphics
Volume21
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit