IMACS: a framework for performance evaluation of image approximation in a closed-loop system

Sajid Mohamed, Sayandip De, Konstantinos Bimpisidis, Vishak Nathan, Dip Goswami, Henk Corporaal, Twan Basten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'IMACS: a framework for performance evaluation of image approximation in a closed-loop system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen