IFCC reference methods for measurement of pH, gases and electrolytes in blood: reference materials

A.H.J. Maas

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)253-261
  TijdschriftEuropean Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit