If we develop it - they will not use it: On the dissemination of spatial decision support systems in urban planning

H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelPlanning support systems for urban and regional analysis, Cambridge, Massachusetts
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit