If we could go back in time.. on the use of ‘unnatural’ time and ordering in dataflow models

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'If we could go back in time.. on the use of ‘unnatural’ time and ordering in dataflow models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen