If I knew then what I know now : determinants of regret and disappointment

L.E.M. Gerritsen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

163 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Keren, Gideon, Promotor
  • Midden, Cees J.H., Promotor
Datum van toekenning10 dec 1998
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0779-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit