Identifying thermal dynamics for precision motion control

Enzo Evers (Corresponding author), N.A. van Tuijl, Ronald Lamers, Tom A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Identifying thermal dynamics for precision motion control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen